תביעה ייצוגית עו"ד מיכאל רוזן

תביעה ייצוגית

משרד עו"ד מיכאל רוזן - לגבי תביעה ייצוגית, מאז חקיקתו של חוק התביעות הייצוגיות בשנת 2006 פיתחנו מומחיות בתחום התביעות ייצוגית - להמשך תביעה ייצוגית

 

מיכאל רוזן| מישהו מייצג אתכם? | תביעה ייצוגית

מאמר של עו"ד רו"ח מיכאל רוזן ועו"ד שלומי ברקאי עבור עיתון העסקים "נקודת זינוק" עילות בגינן ניתן להגיש תביעה ייצוגית על חיובי הארנונה - להמשך תביעה ייצוגית

 

תביעה ייצוגית נדחתה בעניין אגרות גרירה נגד עירית רחובות. 09/11/2008

פרשנות תכליתית של תקנות התעבורה מביאה למסקנה כי כוונתן לאפשר גביית דמי גרירה על פי ערכם הריאלי בעת הגרירה ולא על פי המחיר אותו נטען שיש לגבו - להמשך תביעה ייצוגית

 

נדחתה תביעה ייצוגית בעניין אגרות גרירה נגד עירית רחובות. 09/11/2008

פרשנות תכליתית של תקנות התעבורה מביאה למסקנה כי כוונתן לאפשר גביית דמי גרירה על פי ערכם הריאלי בעת הגרירה ולא על פי המחיר אותו נטען שיש לגבו - להמשך תביעה ייצוגית

 

תביעה כספית רטרואקטיבית כנגד רשות- תידחה, 18/03/2008

התובעים השתהו בהגשת תביעת השבה רטרואקטיבית על חיוב בארנונה בשל גודל הנכס ם תביעתם המאוחרת פגעה באינטרס – להמשך תביעה ייצוגית

 

נדחתה תביעה להחזר ארנונה, בשל קיומם של הליכים מקבילים ובהיעדר חשיבות ציבורית 07/05/2007

בית המשפט סילק תביעת השבה של תשלומי ארנונה ביתר מחמת חוסר סמכות - הן מחמת שהעניין אינו בעל חשיבות ציבורית המצדיקה פניה לבית – להמשך תביעה ייצוגית

 

נדחתה תביעה ייצוגית להחזר כל תשלומי הארנונה שגבתה עירית תל אביב בשנת 2006 20/03/2007

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה של עו"ד שטען שעל עירית ת"א להשיב למשלמי הארנונה את מלוא הסכומים ששולמו כארנונה כללית בשנת  2006 – להמשך תביעה ייצוגית

 

נדחתה בקשה לסילוק על הסף של תביעה כספית להשבת היטלי פיתוח

בית המשפט דחה בקשה לסילוק על הסף שהגישה עיריית תל אביב לגבי תביעת השבה של קרן חנייה והיטל סלילה נקבע כי לביהמ"ש האזרחי סמכות עניינית לדון בתב – להמשך תביעה ייצוגית

 

התקבלה תביעה נגד עיריית חיפה להשבת היטל השבחה ששולם תחת מחאה

עיריית חיפה דרשה תשלום היטל השבחה לאחר שבטעות הנפיקה אישור לפיו אין על הנכס חוב בגין היטל השבחה לרבות הוצאות פיתוח ביהמ"ש קיבל את התביעה נגד  – להמשך תביעה ייצוגית

 

רוצים להגיש תביעה ייצוגית נגד העירייה? לא בטוח שהמאמץ משתלם

בתי המשפט קיבלו בשנה שחלפה 144 החלטות בנוגע לבקשות לתביעה ייצוגית נגד רשויות מקומיות - 125 מתוכן נדחו 4 הסתיימו בפשרה ורק 16 יתנהלו בביהמ"ש – להמשך תביעה ייצוגית

 

תביעה ייצוגית - עשו לי טעות בארנונה !

מה יכול לעשות תושב שחושב שהעירייה גבתה ממנו יותר מדי כסף מתי להתפשר, מתי לתבוע ומתי להגיש תביעה ייצוגית – להמשך תביעה ייצוגית

 

הרשות הממשלתית למים וביוב היא בעלת סמכות ייחודית לדון בתלונות על התנהלותם של תאגידי המים 23/08/2012

התקבלה בקשה של תאגיד המים "עין נטפים" באילת לסילוק על הסף של תביעה להשבת כספים שגבה התאגיד בגין אגרות והיטלי פיתוח מים וביוב – להמשך תביעה ייצוגית

 

התיישנות ושיהוי בהטלת היטל ביוב 09/12/2010

מרוץ ההתיישנות לחיוב בהיטל ביוב מתחיל במועד שבו התגבש החיוב לכדי חיוב בר תביעה – הוא מועד תחילת ביצוע עבודות התשתית – להמשך תביעה ייצוגית

 

ניתן להעלות טענת התיישנות כנגד חוב במסגרת הליכי גבייה מינהלים 06/07/2010

הליך הגבייה המינהלי על ידי הרשות הינו "תביעה לקיים זכות" כמובנה בסעיף 2 לחוק ההתיישנות ולפיכך ניתן להעלות בגדרו טענת התיישנות – להמשך תביעה ייצוגית

 

לבית משפט שלום נתונה הסמכות העניינית לדון בתביעה להשבת היטלי ביוב 07/05/2007

בית המשפט דחה בקשת לדחיית תביעה על הסף בטענה של חוסר סמכות עניינית וקבע כי האבחנה שערך בית המשפט העליון בין תביעות השבה כספיות לעתירות לסעד – להמשך תביעה ייצוגית

 

גביית היטל סלילה בקדימה 11/04/2007

בית המשפט השלום בנתניה דחה תביעה של תושבת קדימה בעלת בית מגורים דו משפחתי בן 2 יחידות נפרדות שטענה כי לא ניתן לחייבה בהיטל סלילה – להמשך תביעה ייצוגית

 

עירית תל אביב חויבה להחזיר כופר חניה שניגבה לפני 15 שנה בלי שנבנה עד כה חניון 22/03/2007

התקבלה תביעה בסדר דין מקוצר נגד עירית תל אביב להשבת כופר חניה ששולם לפני 15 מבלי שהעיריה בנתה בפרק זמן זה חניון בסביבת הבניין בית המשפט קבע כי – להמשך תביעה ייצוגית

 

נדחתה דרישת השבה של קבלן ששילם בעבור פיתוח למנהל מקרקעי ישראל ועירית אשדוד 25/02/2007

בית המשפט השלום בירושלים כב' השופטת פלדמן דחתה תביעה של קבלן ששילם מכח הסכם עם המנהל תשלומים בעבור פיתוח הקרקע למנהל ולאחר מכן נדרש לשלם על – להמשך תביעה ייצוגית

 

המועד להעלאת טענות כנגד חוקיות תעריפי היטלי הפיתוח חל בעת פרסום המכרז ולא לאחר הזכייה בו

בימ"ש מחוזי בבאר שבע דחה ערעור של חברה שזכתה במכרז במסגרתו חויבה לשלם היטלי פיתוח על פי חוקי העזר על החלטת בימ"ש קמא לדחות תביעה שהגישה להשבת – להמשך תביעה ייצוגית

 

הסמכות לדון בפרשנות הראויה לתכנית מתאר נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים

בית המשפט המחוזי בלוד העביר תביעה שנפתחה כ"המרצת פתיחה" לביהמ"ש לעניינים מנהליים בנימוק שהסמכות העניינית לדון בסעד הנוגע לפרשנות התוכנית נת – להמשך תביעה ייצוגית

 

השלכות הפנייה המקדימה להגשת תובענה ייצוגית נגד רשות על שכר טרחה וגמול

לאחרונה קבעו בתי המשפט כי יש להפחית את הגמול לתובע הייצוגי ושכר הטרחה במצבים שבהם התובע לא פנה לרשות לפני שהגיש נגדה תביעה האם זה מה שיגרום ל – להמשך תביעה ייצוגית

 

נדחתה תביעה להשבה של תשלומי ארנונה ביתר למרות שנבעה כתוצאה משינוי סיווג בחריגה מחוקי ההקפאה. 05/05/2008

סיווג "יתרת קרקע תפוסה" שהוסף לצו בשנת 1987/8 נעשה בניגוד לדיני ההקפאה בהיעדר אישור שרים לפיכך נפסק כי שינוי נוסף בסיווג זה שנעשה בשנת 1990 גם הוא – להמשך תביעה ייצוגית

 

נדחתה על הסף עתירה בגין חוקיותם של תעריפי אגרת שילוט בעיר חולון בשל אי-ניקיון כפיים של העותר 23/10/2012

עתירה בגין סבירותם וחוקיותם של תעריפי אגרת שילוט בגין שלטים המוצבים בשטחי הבנייה בעיר חולון נדחתה על הסף מחמת עשיית דין עצמי העולה כדי – להמשך תביעה ייצוגית

 

לועדת הערר לביוב סמכות ייחודית לדון בחיובים שנוצרו בתקופה שבה טרם היה קיים תאגיד מים 23/08/2012

נקבע כי חוק תאגידי מים וביוב לא ביטל את סמכותן הייחודית של ועדות הערר למים וביוב לגבי תביעות שהוגשו בטרם הוקם תאגיד מים וכך גם לגבי עילות – להמשך תביעה ייצוגית

 

אילו תשלומים נכללים בהגדרת "תשלום חובה" לפי פריט 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות 15/08/201

ביהמ"ש העליון קבע כי ניכוי פרמיות ביטוח מהגמלה המשולמת לגמלאי צה"ל אינו מהווה "תשלום חובה" המאפשר הגשת תובענה ייצוגית – להמשך תביעה ייצוגית

 

מרגע שהודתה העירייה על גביית ארנונה ביתר, חל עליה חובת השבה 25/03/2009

מרגע שהודתה העירייה על גביית ארנונה ביתר חל עליה חובת השבה - ואין הכרח להכריע בשאלה אם התנהלות עירייה חורגת ממתחם הסבירות ועולה כדי רשלנות – להמשך תביעה ייצוגית

 

התישנות הינה טענה דיונית, ואינה יכולה לשמש כטענת "חרב" כי אם "מגן" בלבד 16/03/2008

נישום אשר הגיש ערר כנגד רשות לא יכול לתקוף חיוב שהוציאה הרשות בטענת התישנות אף אם חלפו למעלה מ- 7 שנים ממועד ביצוע העבודות התישנות הינה טענת "– להמשך תביעה ייצוגית

 

אושרה תביעה ייצוגית נגד 5 עיריות: גבו ריבית דריבית על פיגורים – מיכאל רוזן, עורכי-דין מייצג 3 תובעים מתוכן

משרד מיכאל רוזן עורכי-דין היה הראשון שעלה על הטעות בעניין חישובי ריבית דריבית בגין חובות לרשויות מקומיות והגיש תובענה ייצוגית – להמשך תביעה ייצוגית

 

שינוי סיווג לשכונה חדשה לא יחשב כחורג מ"חוקי ההקפאה" 10/06/2007

במסגרת בקשה לתובענה יצוגית קבע בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב כי העלאת שיעור הארנונה לדירות שנבנו בשכונה חדשה לגמרי אשר לא היתה קיימת – להמשך תביעה ייצוגית

 

הציבור נגד הרשות

היחסים בין האזרח והתאגיד לבין הרשות המקומית בה הוא חי או מנהל את עסקיו, אינם יחסים שוויוניים. תקציבה של הרשות המקומית מבוסס, במידה רבה, על תשלומי מיסים ואגרות המוטלים על יחידים וחברות המחזיקים נכסים בתחומה  – להמשך תביעה ייצוגית

 

היטלי השבחה -משרד עו"ד מיכאל רוזן

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים בנושא היטלי השבחה היטל ההשבחה מוטל מכוח חוק התכנון והבניה בגין השבחת ערכם של מקרקעין  – להמשך תביעה ייצוגית

 

כיצד אפשר לחסוך בארנונה? 02/08/2008

מסי הארנונה הפכו לאחרונה לנטל גובר על בעלי ומחזיקי הדירות והעסקים הרשויות המקומיות אשר קלעו למצב של גרעון תזרימי מצאו פיתרון יצירתי העלאת  – להמשך תביעה ייצוגית

 

על נטיעת אנטנות סלולריות צריך לשלם 04/03/2007

אלפי אנטנות סלולריות מוקמות ברחבי המדינה וניתן לומר שכולנו משמשים כמעין שפני ניסיון במחקר ארוך טווח, שלא בתנאי מעבדה, אשר תוצאותיו האמיתיות על בריאותנו יתבררו, – להמשך תביעה ייצוגית

 

התחייבות חוזית של בר-רשות לשלם היטל השבחה גוברת על הלכת "קנית" 17/10/2012

בית המשפט המחוזי קבע כי בהסכם פיתוח מקרקעין בין עירייה לבין יזם ניתן לאור עקרון חופש החוזים לקבוע התחייבות חוזית לפיה היזם ישלם היטל השבחה  – להמשך תביעה ייצוגית

 

חיוב יתר יושב לנישום אף אם לא נקט הליכי השגה וערר 15/11/2010

בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה קבע כי בנסיבות בהן הנישום שילם סכומי ארנונה מעבר למה שחייב היה לשלם על הרשות המקומית להחזיר לו את מה ששולם בית – להמשך תביעה ייצוגית

 

תנאי סף לגביית היטלי פיתוח הינו זיקה בין מועד סלילת הכביש למועד הטלת החיוב, שאם לא כן עלול החיוב בהיטל להפוך ל"מס" 09/08/2010

רשות מקומית יכולה לחייב בהיטלי פיתוח רק כאשר קיימת זיקה בין עבודות הסלילה לבין מועד הטלת החיוב שאם לא כן עלול החיוב בהיטל להפוך ל"מס" וזאת – להמשך תביעה ייצוגית

 

היטל תיעול

משרד עו"ד מיכאל רוזן אם היטל התיעול דומה במהותו לארנונה אזי שהמדינה חייבת בהיטל תיעול בכפוף לסייגים הקבועים בפקודת הפיטורין  – להמשך תביעה ייצוגית

 

פסק הדין בעניין "איחוד הקבלנים" שהכריז על בטלות היטל המים בירושלים אין בו כדי למנוע הגשת תביעות השבה 15/10/2009

הסעד שהתבקש לו ביהמ"ש בפ"ד ארגון הקבלנים בעניין היטלי המים בירושלים היה סעד הצהרתי לעניין תקפות התעריפים פ"ד לא דן כלל בעניין ההשבה ולכן אין  – להמשך תביעה ייצוגית

 

משנדחית בקשה מהממונה על המחוז למתן פטור או הנחה בארנונה, יש להשלים את יתרת החוב שלא שולם 10/08/2009

לנישום היה ידוע כי יאלץ לשלם את מלוא החוב השנתי במידה ובקשתו לפטור מהממונה על המחוז תידחה והעירייה לא יצרה העירייה מצג שווא בעניין שכן מי – להמשך תביעה ייצוגית

 

בקשה לסילוק על הסף בשל התיישנות נדחתה שכן מדובר בארוע מתמשך, ומלוא העילה טרם התגבשה13/07/2009

מדובר בארוע מתמשך שאף לגרסת הנתבעת טרם הסתיים ומכאן שבוודאי לא התיישן לעניין שהוי -פניותיה הרבות של התובעת לקבלת מסמכים ונתונים נוספים  – להמשך תביעה ייצוגית

 

רשות שלא נשאה בעלות ביצוע עבודות תשתית אינה יכולה לחייב בהיטל בגינן 17/08/200

בית המשפט המחוזי הכריע כי בגדר סמכותו העניינית של בית המשפט השלום מצויה אף תביעת השבה של היטל ביוב בית המשפט קבע כי העיריה לא הצליחה להוכיח  – להמשך תביעה ייצוגית

 

רשות מקומית אינה רשאית לגבות מבעל נכס היטל עבור שרות, מבלי לספק לו את השרות 08/02/2008

העיריה גבתה היטלים בעבור סלילת מדרכה וניקוז אולם בפועל למרות שחלפו כ-10 שנים לא סיפקה שרות זה לתובע ולכן עליה להשיב לו היטלים אלה ואולם התובע  – להמשך תביעה ייצוגית

 

נדחתה בקשה של עירית חולון לסלק על הסף תביעת השבה של תשלומי ארנונה 29/06/2007

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע לא ניתן לסלק תביעת השבה של תשלומי ארנונה ביתר מחמת טעות בסיווג הנכון על הסף וכי יש לקבוע ממצאים בעניין יכולתו  – להמשך תביעה ייצוגית

 

לבית המשפט המחוזי סמכות לדון בפיצויי הפקעה גם במקרה של ביטול הפקעה . 15/03/2007

נקבע כי אין התביעה מבקשת לתקוף את ההחלטה לבטול ההפקעה אלא רק לקבוע כי היא לא נכנסה לתוקפה בשל אי קיום תנאים פרוצדורליים ועניין כזה הוא שאלה  – להמשך תביעה ייצוגית

 

תאגיד מים וביוב כ"רשות" ולא כ"עוסק"

משרד עו"ד מיכאל רוזן - תובענה ייצוגית נגד תאגיד מים וביוב שעניינה בגביית המע"מ במסגרת חשבון המים הועברה לביהמ"ש לעניינים מנהליים בנימוק  – להמשך תביעה ייצוגית

 

אושרה תובענה ייצוגית נגד מועצה מקומית מבשרת ציון

אושרה תובענה ייצוגית בעילה של הכללת תוספות חד פעמיות שאושרו לגביית ארנונה במסגרת בסיס המס של השנים העוקבות – להמשך תביעה ייצוגית

 

הזמן רץ כשנפגעים (על ידי רשויות מקומיות)

נהוג לחשוב שהחוק מאפשר לנו לעמוד על זכויותינו גם זמן רב לאחר שנפגענו כך למשל רוב האנשים וודאי שמעו על המונח המשפטי "התיישנות" בהקשר של תביעות  – להמשך תביעה ייצוגית

 

פסקי דין בתחום המיסוי המוניצפאלי

משרד "מיכאל רוזן, עורכי דין" ריכז ותמצת לנוחיותכם פסקי דין רלוונטים בתחום המיסוי המוניצפאלי עם דגש על נושא אגרות הבניה והיטלי הפיתוח. – להמשך תביעה ייצוגית

 

סמכות בלעדית לוועדת ערר לביוב קיימת רק במידה והעירייה הוציאה את דרישות התשלום לפני שקם תאגיד

ביהמ"ש המחוזי קבע כי ככל שהדבר נוגע לחיוב מטעם הרשות המקומית אשר מקורו במועד שקדם לתחילת פעילות תאגיד המים והביוב נשמרות סמכויותיהן של וועד  – להמשך תביעה ייצוגית

 

המבחנים למתן רשות ערעור על החלטה לאשר תובענה ייצוגית

נדחתה בקשת הערעור של עיריית מודיעין-מכבים-רעות על החלטה לאשר כנגדה תובענה ייצוגית בעניי ןחישוב ההנחה לנכי צה"ל  – להמשך תביעה ייצוגית

 

בית המשפט אישר תובענה ייצוגית נגד מפעיל שירותי השכרת אופניים "תל-אופן" בתל-אביב

אושרה תובענה ייצוגית נגד החברה המפעילה את שירות "תל-אופן" בתל-אביב היות והחברה גובה מראש תשלום על שירות שלעיתים הינו לקוי  – להמשך תביעה ייצוגית

 

נדחתה בקשה לסילוק על הסף של בקשת אישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד מים וביוב

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי תאגיד המים והביוב הינו תאגיד הפועל כרשות  ודחה בקשה לסילוק על הסף של תובענה ייצוגית נגד תאגיד המים והביוב – להמשך תביעה ייצוגית

 

פטור למועצה מקומית גן-יבנה מהשבת אגרה למרות אי-חוקיות בגבייה

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב פסק כי דבקה אי חוקיות בגביית אגרת חיבור מים ואגרת זכויות מים על-ידי המועצה המקומית גן יבנה אולם בנסיבות העניין  – להמשך תביעה ייצוגית